Nieuwsbrief december 2018 – BAN

Nieuwsbrief december 2018

Op 10-12-2018 is de nieuwsbrief van december verstuurd. Hier zijn de berichten terug te lezen door op de lees meer knop te drukken.

Voorstel over vrijwilligers
In het vrijwilligersoverleg van december wordt overlegd over een concept voorstel voor meer actieve vrijwilligers. Het definitieve voorstel wordt voorgelegd aan de ALV, dit voorjaar.
Het bestuur stelt dat meer vrijwilligers nodig zijn om te kunnen bestaan. De last wordt nu gedragen door een te kleine groep bereidwilligen.
In andere verenigingen zijn alle leden verplicht vrijwilligerswerk te doen. Ook BAN wil hiertoe overgaan.
Het conceptvoorstel houdt in dat alle BAN-leden, tussen 18 – 70 jaar en mits zonder fysieke of psychische beperking, €40,00 per jaar extra betalen. Daarmee zijn zij vrijgesteld van vrijwilligerswerk. Wie ten minste twee dagdelen vrijwilligerswerk doet, krijgt dit bedrag terug. Het bedrag wordt in twee halfjaarlijkse termijnen geïnd bij de reguliere contributie. De terugbetaling kan ook twee keer per jaar plaatsvinden.

Met BAN naar de bios
BAN start een nieuwe ledenwerfactie onder de leuze: Met BAN naar de bios. Als een BAN-lid een nieuw lid aanmeldt, krijgen beiden een bioscoopbon.
Jeugdleden kunnen natuurlijk hun vriendjes/vriendinnen/buurtgenoten wijzen op de Kies Je Sport activiteit. Het is een mooie manier om kennis te maken met badminton. Wordt de deelnemer na afloop van de actie KJS BAN-lid dan ontvangen beiden de bioscoopbon.
Natuurlijk geldt de actie ook voor volwassenen die nieuwe leden werven!

Kies Je Sport komt terug
SRO organiseert in januari en februari voor de Amersfoortse schooljeugd weer Kies Je Sport (KJS). Natuurlijk doet BAN aan deze actie mee.
Basischoolleerlingen kunnen zich inschrijven om bij diverse sportverenigingen vrijblijvend mee te doen aan enkele trainingen.
Bij BAN wordt KJS gehouden in de Icoon op de woensdagen 16, 23 en 30 januari. In de Bieshaar is dat op de zaterdagen 19 en 26 januari en 2 februari.
BAN hoopt aan deze actie weer nieuwe leden over te houden.

Sinterklaas surprises bij woensdag Midland recreanten
Drie keer ‘S’ bij de BAN woensdag recreanten: Sinterklaas, surprises en smullen! Op woensdag 5 december, na het wekelijkse sporten, vierden de BAN recreanten de verjaardag van de Sint.
In de kantine van sportzaal Midland lag op tafel een berg cadeautjes. Op de bar een gevarieerd aanbod aan lekker hapjes en om de tafel de afwachtende sporters.
Lees verder op de website…

= Korte berichten =

Clubheld van de amateursport
Helaas kreeg Marcel Stortelers niet voldoende stemmen voor de volgende ronde van de actie ‘Clubheld van de amateursport’. Vooral voetbalverenigingen hebben meer leden, en hun kandidaten krijgen daardoor al snel meer stemmen.
Maar niet getreurd. Meedoen was al fantastisch. Dank aan allen die op Marcel stemden.

Geen reactie op oproep overleg over vrijwilligers
In de vorige Nieuwsbrief stond een oproep om te overleggen hoe BAN aan nieuwe vrijwilligers kan komen. Helaas heeft dit geen enkele reactie opgeleverd.
Het bestuur heeft al eerder gesteld dat in principe alle BAN-leden vrijwilliger zijn.

BAN jubileum (deel 2)
In 2019 viert BAN haar 12½ jarig bestaan! Zaterdag 22 juni wordt dit op spectaculaire wijze gevierd. Reserveer die dag vast in je agenda.
12½ jaar vieren we 12½ uur lang. Het wordt een fantastisch, sportief, gezellig en veelzijdig superfeest. In de volgende Nieuwsbrieven lees je daar meer over.

Reparaties in de Icoon
Kortgeleden is ingebroken in de Icoon waarbij inbrekers veel schade maakten. Op 27 en 28 februari wordt de scheidingswand hersteld. Of dan de trainingen door kunnen gaan is nog niet bekend. Nader bericht volgt.

<< Volgend bericht

Clubkleding

Een nieuw T-shirt of trainingspak nodig? Klik op het T-shirt voor meer informatie. BAN T-shirt

Sponsor SCHUR FLEXIBLES

BAN Sponsor SCHUR FLEXIBLES voor seizoen 2019-2020 en 2020-2021.


Yonex Dutch Open

BAN open dag

Op zaterdag 3 oktober van 10:00 – 13:00 uur organiseert BAN een open dag voor jong en oud, competitief en recreatief. Nieuwsgierig? Klik hieronder voor meer info.