Chris Ketterink krijgt Amersfoortse Gemeentelijke Jongeren Onderscheiding – BAN

Chris Ketterink krijgt Amersfoortse Gemeentelijke Jongeren Onderscheiding

Locoburgemeester Hans Buytelaar, tevens wethouder Sport van de Gemeente Amersfoort, reikte op zondag 31 mei in sporthal de Icoon een Gemeentelijke Jongeren Onderscheiding uit aan Chris Ketterink, vrijwilliger bij BAN.

 

Veel mensen

Hij had misschien een flauw vermoeden dat er iets te gebeuren stond. Er waren opeens opvallend veel mensen in de kantine van de sporthal. Het was niet gebruikelijk dat de Amersfoortse locoburgemeester aanwezig was bij de prijsuitreiking van het BAN Ouder Kind Badminton Toernooi. Er was een Power Point Presentatie met allerlei foto’s van hem en er heerste een opgewonden geroezemoes in de zaal. Al snel bleek dat er iets bijzonders aan de hand was.

Voorzitter Victor Meier nam het woord en introduceerde de Amersfoortse bestuurder.

Veelzijdige inzet

De locoburgemeester dankte de organisatoren van het toernooi, maar vroeg al snel of Chris even naar voren wilde komen en begon aan zijn toespraak.

Hij prees de jonge Chris (20 jaar) vanwege diens jarenlange enthousiaste en veelzijdige inzet voor de badmintonvereniging. Chris verzorgt niet alleen op gedegen wijze de BAN website en de regelmatige uitgave van de digitale Nieuwsbrief. Chris heeft het zogenaamde BAN net geïntroduceerd. Hierin kunnen alle commissieleden hun documenten plaatsen die de vereniging of de betreffende commissie aangaan en gezamenlijk gelezen kunnen worden. Uit eigen initiatief heeft Chris een aanvraag gedaan voor een nieuw domein voor de website en een nieuw “BAN Net” geïnstalleerd.

Chris is ook zeer betrokken lid van de recreatiecommissie, de barcommissie en de wervingscommissie. Hij was betrokken bij de organisatie en de uitvoering van het Oud en Nieuw toernooi en is al enkele jaren actief bij de organisatie van de BAN clubkampioenschappen. Chris werkte mee aan de scholensportkampioenschappen, het eerste BAN Jeugd Open, de badmintonclinics bij de Koningsspelen en het Ouder Kind Toernooi. De komende week is hij actief als een van de vrijwilligers bij het BAN jeugdkamp.

Chris is een graag gezien lid van BAN. Hij treedt niet actief op de voorgrond maar is altijd aanwezig. Chris is integer, betrouwbaar, neemt verantwoordelijkheid, is enthousiast en oplossingsgericht.

Chris is tevens zeer getalenteerd badmintonspeler en captain van zijn competitieteam dat afgelopen seizoen promoveerde naar de derde klasse district.

 

Voorbeeld

De locoburgemeester zei in zijn toespraak: ‘Jij toonde de afgelopen jaren een enorme inzet voor de vereniging. Je bent op verschillende terreinen actief, bent betrouwbaar en koppelt je vakmanschap aan bescheidenheid. Je zet je altijd ten volle in. Er wordt nooit te vergeefs een beroep op je gedaan. In al je gedrevenheid en enthousiasme weet je je vrijwilligerswerk goed te combineren met je studie. Binnen de vereniging hou je overzicht en betrek je anderen bij je activiteiten. Je slaagt erin jongeren te motiveren om mee te doen in een van de vele commissies en zich in te zetten bij de organisatie van activiteiten. Daarmee ben je niet alleen een voorbeeld voor jongeren binnen de badmintonvereniging, maar voor veel jongeren binnen de hele Gemeente Amersfoort.’

 

Geen club zonder vrijwilligers

Dick Oosterbeek van Badminton Nederland ging in zijn speech in op het grote belang van vrijwilligers voor een goed functionerende sportvereniging. ‘Zonder vrijwilligers kan een sportclub niet bestaan. Omgekeerd verdienen vrijwilligers het om gezien en gewaardeerd te worden.’ Hij overhandigde namens de overkoepelende sportbond Chris een fraaie oorkonde.

BAN-voorzitter Victor Meier zei dat Chris een man is van daden, snel handelen, betrokkenheid, meedenken, een enorme energie en veelzijdige enthousiaste inzet voor de badmintonvereniging. Hij sprak de hoop uit dat BAN nog lang van Chris’ vakmanschap gebruik mag maken.

Chris zelf had deze keer het laatste woord. Hij dankte voor de onderscheiding, de oorkondes en de loftuitingen. ‘Ik geniet erg van het vrijwilligerswerk, de samenwerking met de andere vrijwilligers en hoop hier nog jarenlang mee door te gaan.’

Hij voegde direct de daad bij het woord en ging over tot de uitreiking van de prijzen van het BAN Ouder Kind Toernooi.

De vele aanwezigen genoten van de lekkere hapjes, uitstekend verzorgd door ‘de Stoeterij’, en velen praatten nog lang na onder het genot van een lekkere maaltijd.

 

Het was in veel opzichten een bijzonder en zeer geslaagd BAN Ouder Kind Toernooi.

Foto’s van de uitreiking elders op deze website.

 

Chris Ketterink

<< Volgend bericht

Clubkleding

Een nieuw T-shirt of trainingspak nodig? Klik op het T-shirt voor meer informatie. BAN T-shirt

Sponsor SCHUR FLEXIBLES

BAN Sponsor SCHUR FLEXIBLES voor seizoen 2019-2020 en 2020-2021.


Yonex Dutch Open

BAN open dag

Op zaterdag 3 oktober van 10:00 – 13:00 uur organiseert BAN een open dag voor jong en oud, competitief en recreatief. Nieuwsgierig? Klik hieronder voor meer info.