BAN wordt regionaal badminton flagship – BAN

BAN wordt regionaal badminton flagship

BAN heeft positief gereageerd op verzoek van Badminton Nederland het zesde badminton flagship in Nederland te worden. Badminton Nederland wil dat de flagships in hun contacten met andere regionale badmintonverenigingen kennis en positieve ervaringen delen zodat men van elkaar kan leren. De flagships nemen hierin het voortouw. Het is echter niet de bedoeling van het gezamenlijke project dat de flagships de andere verenigingen ‘op sleeptouw’ nemen en deze ‘achterover’ kunnen leunen. Zij worden gemotiveerd en geprikkeld met de adviezen en aanwijzingen zelf gericht aan de gang te gaan om hun eigen vereniging tot grotere bloei te brengen.

 

In formeel overleg tussen Badminton Nederland, vertegenwoordigd door Daphne Latour en Ger Tabeling, met de BAN-afvaardiging Victor Meier, Leon Molenkamp en Huub Wiltschut, zijn vorige week afspraken gemaakt over de rol van BAN als flagship binnen de regio Utrecht.

Naast BAN namen kortgeleden de badmintonverenigingen BC’70 Veluwe (Epe), BC GO!, BV Floriande, BC Alouette en BC Drop Shot de rol van flagship op zich. Badminton Nederland hoopt dat op korte termijn, verspreid over heel Nederland, 10 badmintonverenigingen als flagship gaan functioneren.

De flagships hebben elk expertise op een of meer specifieke gebieden die zij uit- en overdragen aan de daarin geïnteresseerde collega-badmintonverenigingen. De flagships organiseren daartoe regionaal overleg met vijf tot 10 andere verenigingen rondom uiteenlopende vraagstukken. Het zijn vraagstukken die enerzijds aansluiten bij de kennis en ervaringen van de flagships en anderzijds problemen opleven bij de andere clubs. Zo kunnen onder meer onderwerpen besproken worden als het vrijwilligersbeleid, zaalhuur, competitieteams en ledenwerving. Badminton Nederland coördineert, ondersteunt en faciliteert op afstand deze bijeenkomsten.

 

BAN wil met name met andere badmintonverenigingen haar inzichten over succesvol jeugdbeleid delen. Onder andere een heldere opzet en gerichte uitvoering van de structureel onderbouwde trainingen aan junioren, en de grote betrokkenheid daarin van hun ouders en vrijwilligers, zorgen niet alleen voor een groot en stabiel ledenbestand. Bovendien leidt het tot sterke binding met de vereniging en veel sportieve successen.

Ook beschikt BAN, in tegenstelling tot veel andere sportverenigingen, over een groot aantal actieve vrijwilligers die binnen de club een belangrijke rol vervullen. Andere badmintonverenigingen kunnen in dit opzicht baat hebben bij tips en adviezen van BAN.

 

‘BAN heeft zelf ook belang bij de flagships’, benadrukt BAN-voorzitter Victor Meier. ‘Onze jeugdspelers krijgen in toenemende mate een spelniveau waarin het voor hen steeds moeilijker wordt binnen de regio voldoende tegenstand te vinden. Dat belemmert hun sportieve doorgroei en doet afbreuk aan hun spelplezier. Door bij andere badmintonverenigingen te vertellen over ons gerichte jeugdbeleid hopen we in de volle breedte het speelniveau te kunnen verhogen. Een dynamische vereniging durft te investeren in haar jeugd. BAN ondersteunt binnen de regio al enkele badmintonverenigingen, maar we gaan dit nu structureel en nóg gerichter doen. Daar heeft iedereen voordeel bij’, aldus de BAN-voorzitter. Badminton Nederland informeert de komende tijd de vragen van de provinciale badmintonverenigingen waarna, onder leiding van BAN, de eerste regionale flagship bijeenkomsten nog voor de zomer starten.

<< Volgend bericht

Clubkleding

Een nieuw T-shirt of trainingspak nodig? Klik op het T-shirt voor meer informatie. BAN T-shirt

Sponsor SCHUR FLEXIBLES

BAN Sponsor SCHUR FLEXIBLES voor seizoen 2019-2020 en 2020-2021.


Yonex Dutch Open

BAN open dag

Op zaterdag 3 oktober van 10:00 – 13:00 uur organiseert BAN een open dag voor jong en oud, competitief en recreatief. Nieuwsgierig? Klik hieronder voor meer info.